Analytics and Planning

Analizė ir planavimas

Veiklos analizė ir planavimas

  • Finansinė esamos įmonės būklės analizė
  • Palyginimas su sektoriaus rodikliais
  • Verslo valdymo apskaitos principų nustatymas pagal strateginius tikslus
  • Strategijos komunikavimas suinteresuotoms šalims

Investicijų analizė ir planavimas

  • Finansinis investicijų modeliavimas
  • Finansinės investicijų rizikos analizė
  • Kapitalo ir teisinės investicijų struktūros nustatymas